počítadlo
TOPlist
Pokyny

Pokyny pro manipulaci

   Součástí dodávky nádrže jsou vratné manipulační závěsy. Manipulace s nádržemi a zákrytovými deskami se obvykle provádí autojeřábem pomocí třípramenného vazáku odpovídající nosnosti. Délka jednotlivých pramenů vazáku musí být minimálně 3,5 m nebo 4 m dle statického výpočtu. Při manipulaci musí být nádrže prázdné.

Pokyny pro dopravu

  Nádrže včetně zákrytových desek se dopravují běžnými nákladními automobily. Výrobce naloží výrobek ve výrobním závodě na dopravní prostředek odběratele.

Pokyny pro osazování

   Po vyhloubení stavební jámy se dle statického výpočtu upraví základová spára (např. zhotovením základové desky odpovídající únosnosti, či zhutněním podloží). Na základovou desku se rozprostře do vodorovna štěrkopískový podsyp o zrnitosti 0-4 mm v tloušťce 5 cm. Do tohoto štěrkopískového lože se jeřábem osadí vlastní nádrž. Z nádrže se demontují manipulační závěsy a osadí se zákrytová deska.
   V případě nutnosti (výskyt agresivní podzemní vody) je možno nádrž zvenčí natřít vhodným nátěrem. Před osazením zákrytové desky se horní hrana nádrže opatří vhodným těsněním (např. kanalizační PUR pěna, vodotěsná malta, pryžové těsnění, bentonitový či bobtnavý pásek, atd.). Na zákrytovou desku se vyskládá z těsněných betonových prstenců vstupní šachta, která se v úrovni upraveného terénu zaklopí šachtovým poklopem. Ze zákrytové desky se demontují manipulační závěsy a do nádrže se připojí dle projektové dokumentace potrubní vedení. Poté se nádrž obsype zeminou za postupného hutnění. Tím je nádrž osazena a připravena k provozu.

V případě jakýchkoliv nejasností či problémů s osazením nádrží nás neváhejte kontaktovat zde.


Dnes je : Pondělí 08. srpna 2022 06:16:53 [Oblíbené][Nahoru]
Optimalizováno pro IE 6-7, FF 1.0.7-2.0.0.4, Opera 9.10